Illustraties (2 van 12) 'Kwaliteitsnet Goederenvervoer Randstad', Gedeputeerde Staten Z-H, dir. Ruimte en Mobiliteit, 2010