Een selectie knipselquotes

2002  Items
2002  'Ha, daar gaat er een van mij', Kroniek van het grafisch ontwerpen in Den Haag 1945-2000
          Stroom HCBK, Uitgeverij 010
2000  Cultuurbericht, uitgave van het Prins Bernhard Fonds
1998  Telegraaf
1995  Haarlemse Courant
1995  Volkskrant
1994  Rijwoude
1991  Adformatie
1982  Muziekkrant OOR