Studeerde van 1986 tot en met 1991 grafische en typografische vormgeving aan de Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten te 's-Gravenhage, aangevuld met een tweede - fase opleiding tekenen en schilderen.
Mocht in 1990 de Studiodruk Communicatie Jaarprijs ontvangen.
Werkt sinds 1991 als zelfstandig vormgever en beeldend kunstenaar.
 
Ontving in 1997 en 1999 een stimuleringssubsidie van Stroom / hcbk.

Nam deel aan de volgende exposities:
16   Animatieclip "The Original Chicken And Her Egg", Leo Vroman 100 overzichtstentoonstelling, OBA, Amsterdam.
      Premiere 10 januari. In samenwerking met Rob Bothof, muziek door 15 Apen ft Frans van Derursen,
      Muziekproductie Nico Brandsen. Live zang Frans van Derursen en Nico Brandsen.
04   vj-project bij Olabola op Bevrijdingspop Haarlem, in Bitterzoet Amsterdam en in het Patronaat Haarlem.
      In samenwerking met Cratetown, Amsterdam.
03   vj-project bij Olabola op Lowlands en Noorderslag. In samenwerking met Cratetown, Amsterdam.
      Videoclip met animator Rob Bothof bij het nummer 'Problems'.
01 - heden; Pianeta Terra, Amsterdam
00   Quartair kunstveiling, Den Haag
99   Bevrijdingsfestival Haarlem / World Peace Conference The Hague
98   Pop in Beeld, Noord-Brabants Museum, 's-Hertogenbosch
      (met Just van Rossum; deelname expositie en masterclass)
      'Wat voor weer zou het zijn in Den Haag?', Stroom / Haags centrum voor beeldende kunst
97   Dirty kitchen of the fancy restaurant, 's-Gravenhage
      Nooter en de Haan lichten op!, 's-Gravenhage, met Jeroen Nooter
96   Haagse Salon
95   Weather Report, reizende tentoostelling
94   Epidemia, reizende tentoonstelling
92   Unica & Replica, Rotterdam
91   Vent du nord, Institut Neerlandais, Parijs
      Tentoonstalling, Haagse Kunstkring

Publicaties:
2008, tien collages bij piano-improvisaties van Marc van Roon, gebundeld in 'Het mysterie van creativieit',
uitgeverij Asoka, isbn 978 90 5670 176 5, NUR 740
Diverse schilderijen, zeefdrukken, objecten in particulier bezit.
Tevens is er werk aangekocht door de Artotheek Den Haag.
Jurylid Kunstbende 2002, regio Zuid-Holland.