Bewegwijzering Stichting Katholiek Onderwijs Zoetermeer, een van zesendertig (Illustratie op papier, plexiglas), 1994